Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2013. május 30. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

nyílt ülés:

2. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
115/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 28.) rendelet módosítása
129/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 140/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló …./2013. (V.30.) számú rendeletének megalkotása
116/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Törvényességi észrevétel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) rendeletére
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
136/2013. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
130/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolóinak jóváhagyására, a könyvvizsgálói szerződések megkötésére, valamint az alapító okiratok módosítására
132/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 143/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula
alpolgármester

8. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2012. évi teljesítményértékeléséről és a 2013. évi teljesítménykövetelményeiről
134/2013. (V. 17.) és az ülésen kiosztott 142/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolójának jóváhagyására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő. dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása
135/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötött közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítása
138/2013. (V. 23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
118/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. Javaslat a Szondi utcai tetőtéri lakásátépítési projekttel kapcsolatos helyzet rendezésére
131/2013 (V. 17.) és az ülésen kiosztott 141/2013. (V. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

zárt ülés:

4. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
128/2013. (V. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog 1 a 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 37. (29024/0/A/1) szám alatt üzemeltetett „OPERA PUB” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 2 1066 Budapest, Nyugati tér 1. (lokátor: Skála Terasz 8. sz. pavilon 28902 hrsz.) szám alatti „TERASZ SÖRÖZŐ” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 3 a 1065 Budapest, Nagymező utca 68. (29141/0/A/4 hrsz.) szám alatt üzemeltetett „ÉLELMISZER DELIKÁT” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 4 1061 Budapest, Anker köz 1-3. (lokátor: Deák Ferenc tér 6., 29268/5/A/17 és /23 hrsz.) szám alatti „CBA PRÍMA ÉLELMISZERÜZLET” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 5 a Budapest VI. kerület, Zichy Jenő utca 4. sz. (29168/0/A/22 hrsz.) alatti „SERPA BOROZÓ" elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartási engedélyének visszavonására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 6 a 1061 Budapest, Király utca 46. szám (29350 hrsz.) alatti, „Kuplung Szabad Műhely és Szórakozóhely" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartási engedélyének visszavonására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 7 a 1065 Budapest, Nagymező utca 49. (28936/0/A/29 hrsz.) szám alatt üzemeltetett „VAZQUEZ - A SPANYOL SONKÁK HÁZA" elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. május 23.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök