Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi következő ülését
2013. április 24 (szerdán) 15 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi zárszámadásról
101/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
102/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet megalkotására
103/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására
99/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
94/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) rendeletének módosítása
98/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Budapest VI. Andrássy út 55. sz. alatti ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő átadása, valamint a 2012. október 30-án kelt, V-B-011/00874-5/2012. számú megállapodás módosítása
95/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Együttműködési és támogatási megállapodások kötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT Rádió)
97/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. Javaslat a Szondi utcai tetőtéri lakásépítési projekttel kapcsolatos helyzet rendezésére
108/2013. (IV.22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. I. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
91/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2b. Elidegenítés:
- 2b/1. Javaslat 2 db lakás bérlői vételi kérelem alapján történő értékesítésére Nagymező u. 47. I. em. 5., Vasvári Pál u. 3. félem. 2. (39/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c. elővásárlási jog:
- 2c/1. Paulay Ede u. 14. III. 2. (40/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás:
- 3a/1. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (41/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. egyéb:
- 3e/1. Javaslat a Bp., VI. ker. Lendvay u. 23. szám alatti társasházban lévő 2. 3. és 4. albetétszámú helyiségek fűtését biztosító gázkazán bérbeszámítás keretében történő cseréjére (42/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek:

5. Egyebek: –

zárt ülés:

Testületi előterjesztések:

5. Szerződés kötése mobil szolgáltatások igénybevételére
(az előterjesztést visszavonták)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Bizottsági előterjesztések:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. Bérbeadás:
- 2a/1. Bajza u. 70. II. 25. (36/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/2. Hajós u. 25. fszt. 1. (37/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/3. Munkácsy M. u. 29. IV. 7. (38/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/4. Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása (43/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/5. Tájékoztatás a Bp. VI. ker. Székely B. u. 12/a. szám alatti lakóépület bérlőiről (44/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. április 18. 

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt s. k.
elnök