MEGHÍVÓ

  Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 25. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perctől megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
102/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet megalkotására
103/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására
99/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
94/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) rendeletének módosítása
98/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
89/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
105/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Budapest VI. Andrássy út 55. sz. alatti ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő átadása, valamint a 2012. október 30-án kelt, V-B-011/00874-5/2012. számú megállapodás módosítása
95/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Együttműködési és támogatási megállapodások kötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT Rádió)
97/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. Javaslat a Szondi utcai tetőtéri lakásépítési projekttel kapcsolatos helyzet rendezésére
108/2013. (IV.22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. I. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
91/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
100/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Felnőtt fogorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
88/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
87/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Felnőtt háziorvos praxisjogának elidegenítése
92/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Köznevelési intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
93/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Szerződés kötése mobil szolgáltatások igénybevételére
(az előterjesztést visszavonták)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

14. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának 2013. év februári üléseiről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok
96/2013. (IV. 15.)

- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. április 17. napján megtartott üléséről
104/2013. (IV. 17.)

- Tájékoztatás a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. március 25. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat módosításáról
90/2013. (IV. 15.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. április 18.

 

Hassay Zsófia
polgármester