Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága


MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2013. április 25. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi zárszámadásról
101/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
102/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet megalkotására
103/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására
99/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
94/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) rendeletének módosítása
98/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
89/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
105/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Budapest VI. Andrássy út 55. sz. alatti ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő átadása, valamint a 2012. október 30-án kelt, V-B-011/00874-5/2012. számú megállapodás módosítása
95/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Együttműködési és támogatási megállapodások kötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT Rádió)
97/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. Javaslat a Szondi utcai tetőtéri lakásépítési projekttel kapcsolatos helyzet rendezésére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

zárt ülés:

5. Szerződés kötése mobil szolgáltatások igénybevételére
(az előterjesztést visszavonták)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog 1 a 1061 Budapest, Király utca 14. sz. (hrsz.: 29273/0/A/63; 29273/0/A/69) alatt üzemeltetett „Queen Pizza és Pub” éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog 2 a 1066 Budapest, Teréz krt 52. sz. (hrsz.: 28897/0/A/27; 28897/0/A/31) alatt üzemeltetett „Matiné Internet Kávézó” éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. április 18.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök