Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2013. április 23. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi zárszámadásról
101/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
102/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
105/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Felnőtt fogorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
88/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
87/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Felnőtt háziorvos praxisjogának elidegenítése
92/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Köznevelési intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
93/2013. (IV. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

szoc 1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik 1. A 2013. év I. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. április 18.

 

Császárné Csóka Ilona sk.
elnök