Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2013. március 27. napján (szerdán) 12 óra 30 perckor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

nyílt ülés:

2. Lakóközösségek kapufigyelő rendszerének kialakításához nyújtandó támogatásról szóló rendelet megalkotása
67/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
85/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
70/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására beleértve a diétás, vegetáriánus és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában
71/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének jóváhagyására
72/2013. (III. 18.)
és az ülésen kiosztott anyagok: 80/2013. (III.25.) 81/2013. (III.26.) 82/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. A Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. (hrsz: 10937/22) szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat nyertesének kiválasztása
78/2013. (III. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Javaslat a Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. I. em. 1. szám alatt található, 29231/0/A/3 helyrajzi számú lakás versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
76/2013. (III. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
1a. Közbeszerzés:
1a/1. Vállalkozási szerződés az Önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése (27/2013.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2c. elővásárlási
jog:
2c/1. Nagymező u. 14. I. 19. (28/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás:
3a/1. Paulay E. u. 57.- ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/2. Szondi u. 66. (29/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/3. Vörösmarty u. 45. (30/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. Egyéb:
3e/1. A Bp. VI., Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) szám alatti ingatlan pályázatának eredménye, valamint javaslat ismételt pályázat keretében történő hasznosítására (31/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek:
4a/1. Király u. 86. (32/2013.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

zárt ülés:

2a/1. Damjanich u. 56. fszt. 4. (33/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/2. Lakások költségalapú bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása - ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/1. Paulay E. u. 57. (34/2013.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. március 21.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök