MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. március 28. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester,
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester,
Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakóközösségek kapufigyelő rendszerének kialakításához nyújtandó támogatásról szóló rendelet megalkotása
67/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
85/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítása
69/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
68/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
70/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására beleértve a diétás, vegetáriánus és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában
71/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének jóváhagyására
72/2013. (III. 18.)
és az ülésen kiosztott anyagok: 80/2013. (III.25.) 81/2013. (III.26.) 82/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása
64/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása
65/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona szakmai programjának jóváhagyása
63/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. A Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. (hrsz: 10937/22) szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat nyertesének kiválasztása
78/2013. (III. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Javaslat a Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. I. em. 1. szám alatt található, 29231/0/A/3 helyrajzi számú lakás versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
76/2013. (III. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
73/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
66/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
77/2013. (III. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3/a. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatala
83/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3/b. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatala
84/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

15. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztatók:
- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2012. december 1. – 2013. március 18. közötti időszakban
75/2013. (III. 18.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának 2012. év decemberi és 2013. év januári üléseiről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok
74/2013. (III. 18.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. március 21.

 

Hassay Zsófia
polgármester