Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2013. március 28. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

nyílt ülés:

2. Lakóközösségek kapufigyelő rendszerének kialakításához nyújtandó támogatásról szóló rendelet megalkotása
67/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
85/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítása
69/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
68/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
70/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének jóváhagyására
72/2013. (III. 18.)
és az ülésen kiosztott anyagok: 80/2013. (III.25.) 81/2013. (III.26.) 82/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása
65/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának 2012. év decemberi és 2013. év januári üléseiről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok
74/2013. (III. 18.)
[a tájékoztató annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el]

zárt ülés:

3/a. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatala
83/2013. (III.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog1 a Budapest VI. ker., Eötvös u. 10. sz. (hrsz.: 29428) alatt üzemeltetett KÁVÉZÓ elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2 a 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. szám alatti „NAPPALI KÁVÉHÁZ” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. március 21.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök