Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2013. március 26. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

4. Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítása
69/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének jóváhagyására
72/2013. (III. 18.) és az ülésen kiosztott anyagok: 80/2013. (III.25.) 81/2013. (III.26.)
Előterjesztő:
Simonffy Márta alpolgármester

9. Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása
64/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása
65/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona szakmai programjának jóváhagyása
63/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

zárt ülés:

1. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
66/2013. (III. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
77/2013. (III. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztés:

nyílt ülés:

spik1 2013. év I. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

zárt ülés:

okt1 Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. március 21.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk
elnök