Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2013. február 27. napján (szerdán) 16 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
24/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
25/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatai

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
41/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
43/2013. (II. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Javaslat a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
30/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) rendeletének módosításáról
31/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló …/2013. (...…) számú rendeletének megalkotása
40/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló …/2013. (...…) számú rendeletének megalkotása
38/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a – Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása – című projekthez (továbbiakban: BuBi) kapcsolódó gyűjtőállomások helyszíneinek kijelöléséhez
32/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. A Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. (hrsz: 10937/22) szám alatti ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására
44/2013. (II. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a Bp. VI. ker. Izabella u. 66. (Aradi u. 33.) szám alatti társasház III. emeletén található, 28712/0/A/26 albetétszámon nyilvántartott irodahelyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
35/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. III. 3A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
29/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

2.
Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2c. elővásárlási
jog:
2c/1. Bajcsy-Zsilinszky út 55. III. 7. (24/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c/2. Andrássy út 7. I. 1. (25/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e. egyéb:
2e/1. Javaslat 10 db üresen álló lakás, és 2 db szintén üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (23/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e/2. Javaslat költségalapú lakáspályázat kiírására (22/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás:
3a/1. Jókai u. 14. (21/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/2. Teréz krt. 19. (20/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/3. Dalszínház u. 8. (19/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3a/4. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (18/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. Egyéb:
3e/1. A Bp. VI., Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) szám alatti ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására (17/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e/2. Szondi u. 24. - 28733/0/A/4 hrszú helyiség, tevékenység megváltoztatása (16/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek:
4a/1. A 2013. évi pályázati kiírás a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról (26/2013)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Egyebek:
5a/1. A Hunyadi téri Vásárcsarnok 10 db elárusító helyére kiírt pályázat elbírálása (15/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5a/2. Perbeli egyezség kötése a Székely Bertalan u. 12/B. Társasházzal
(anyag az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

2. Lakás bérbeadással kapcsolatos előterjesztések:
2a/1. Rózsa u. 86. III. 7. (14/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/2. Székely B. u. 12/a. II. 4. (13/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/3. Székely B. u. 12/a. IV. 2. (12/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2a/4. Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására (11/2013)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. február 21.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök