Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság következő ülését
2013. február 26. napján (kedden) 14. óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
24/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
25/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
Bizottsági határozatok kivonatai

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
41/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
43/2013. (II. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Székelyföld erkölcsi és anyagi támogatása
39/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

10. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel
33/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Tájékoztató:
- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. január 14-én 17 órától megtartott üléséről
34/2013. (II. 18.)

- Tájékoztató a Képviselő-testület részére a fővárosi tulajdonú területeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának tárgyában kötött megállapodásokról
45/2013. (II. 21.)

zárt ülés:

Tájékoztató:
- Tájékoztató a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. behajthatatlan követeléseiről
(a tájékoztató az ülésen kerül kiosztásra)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. február 21.

Üdvözlettel:

 

Dohány Gábor sk
elnök