MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó
kötött napirendű rendes ülésére
[az ülés az SzMSz 14. § (5) bekezdése alapján került összehívásra]

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
24/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
25/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatai
- Könyvvizsgálói jelentés
- Módosító indítványok

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. február 15.

 

Hassay Zsófia
polgármester