MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
41/2013. (II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag 51/2013. (II. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
43/2013. (II. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 53/2013. (II. 28.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Javaslat a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
30/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) rendeletének módosításáról
31/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
37/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló …/2013. (...…) számú rendeletének megalkotása
40/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló …/2013. (...…) számú rendeletének megalkotása
38/2013. (II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag 62/2013. (II. 28.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Székelyföld erkölcsi és anyagi támogatása
39/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

10. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel
33/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2012. évi működéséről és a 2013. évi támogatás összegének meghatározása
28/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a – Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása – című projekthez (továbbiakban: BuBi) kapcsolódó gyűjtőállomások helyszíneinek kijelöléséhez
32/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. A Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. (hrsz: 10937/22) szám alatti ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására
44/2013. (II. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 52/2013. (II. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a Bp. VI. ker. Izabella u. 66. (Aradi u. 33.) szám alatti társasház III. emeletén található, 28712/0/A/26 albetétszámon nyilvántartott irodahelyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
35/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. III. 3A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
29/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
36/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Felnőtt háziorvosi körzetre egészségügyi ellátási szerződés kötése
27/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Tájékoztató:
- Tájékoztató a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. behajthatatlan követeléseiről
61/2013. (II. 28.)
- Tájékoztató a Munkácsi Mihály utca 10. Óvoda ügyében
56/2013. (II. 28.)

nyílt ülés:

17. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztatók:
- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. január 14-én 17 órától megtartott üléséről
34/2013. (II. 18.)
- Tájékoztató a Képviselő-testület részére a fővárosi tulajdonú területeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának tárgyában kötött megállapodásokról
45/2013. (II. 21.)
- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2013. február 21. napján tartott Felügyelő Bizottsági üléséről
49/2013. (II. 25.)
- Beszámoló jelentés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Környezetvédelmi és környezeti nevelési tanácsnokának munkájáról
50/2013. (II. 25.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. február 21.

 

Hassay Zsófia
polgármester