Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2013. február 28. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
24/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
25/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatai

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
41/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
43/2013. (II. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Javaslat a Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
30/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) rendeletének módosításáról
31/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
37/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló …/2013. (...…) számú rendeletének megalkotása
40/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló …/2013. (...…) számú rendeletének megalkotása
38/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Székelyföld erkölcsi és anyagi támogatása
39/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

10. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel
33/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog1 a 1066 Budapest, Dessewffy utca 24. szám alatt üzemeltetett „BERKER MINI COOP ABC” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2 a 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. szám alatti „NAPPALI KÁVÉHÁZ” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog3 a 1061 Budapest, Paulay utca 55. szám alatti „Café Zsivágó Kávézó” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog4 a Budapest, VI. ker. Andrássy út 34. szám alatt üzemeltetett „CASABRASIL ÜZLET” éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog5 a Budapest, VI. ker. Király u. 70. sz. alatt üzemeltetett „CLUB KIRÁLY”  üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog6 a Zöld Doboz Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. szám alatti „Gödör Klub és Kávézó” elnevezésű üzletének éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. február 21.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök