Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2013. február 26. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
24/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
25/2012. (II. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
Bizottsági határozatok kivonatai

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
41/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2012. évi működéséről és a 2013. évi támogatás összegének meghatározása
28/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

zárt ülés:

1. Felnőtt háziorvosi körzetre egészségügyi ellátási szerződés kötése
27/2013. (II. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztés:
okt1 A 2012/13. tanév 2013. január 1 - augusztus 31. időszakára nyújtandó étkezés-kiegészítés és iskolai gyümölcsprogram kiegészítő támogatás az oktatási intézményekben
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.huH email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. február 21.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk
elnök