MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 17. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankkönyvvásárlási támogatásról szóló …/2013. (I. …) rendeletének megalkotása
4/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának a fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) rendeletének módosítása
3/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A 2013. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet véleményezése
12/2013. (I. 10.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
9/2013. (I. 7.) és az ülésen kiosztott 14/2013. (I. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
10/2013. (I. 7.) és az ülésen kiosztott 17/2013. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Parkolási szerződés kötése a Fővárosi Önkormányzattal
az ülésen kiosztott 16/2013. (I. 16.) és 19/2013. (I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. A járóbeteg-szakrendelés 2013. április 30-a utáni ellátása
1/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
7/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Közszolgáltatási és támogatási szerződés kötése a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel
az ülésen kiosztott 15/2013. (I. 15.) és 18/2013. (I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. A Bp. VI. ker. Bajcsy köz 1. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása
2/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. A Bp. VI. ker. Andrássy út 76. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása
6/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
5/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

14. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
- Jegyzőkönyvek a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2012. július 17-én 17 órától, valamint 2012. november 27-én 17 órától megtartott üléseiről
8/2013. (I. 7.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. január 10.

 

Hassay Zsófia
polgármester