Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2013. január 17. napján (csütörtökön) 9 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankkönyvvásárlási támogatásról szóló …/2013. (I. …) rendeletének megalkotása
4/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának a fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) rendeletének módosítása
3/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A 2013. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet véleményezése
12/2013. (I. 10.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
9/2013. (I. 7.) és az ülésen kiosztott 14/2013. (I. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
10/2013. (I. 7.) és az ülésen kiosztott 17/2013. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Parkolási szerződés kötése a Fővárosi Önkormányzattal
az ülésen kiosztott 16/2013. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
7/2013. (I. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Közszolgáltatási és támogatási szerződés kötése a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel
az ülésen kiosztott 15/2013. (I. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

BIZOTTSÁGI NAPIREND:
jog1. A Budapest, VI. ker. Andrássy út 45. sz. alatt üzemeltetett „CALIFORNIA COFFEE COMPANY ÜZLET” éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2013. január 10.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök