MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 20. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
320/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. A Jogi Bizottság 154/2012. (XI. 29.) határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (a Gödör Klub eltérő nyitva tartás iránti kérelme)
322/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
337/2012. (XII. 13.) és az ülésen kiosztott anyag 345/2012. (XII. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására
330/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
332/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítására
318/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) rendelet módosítására
324/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) rendeletének módosítása
338/2012. (XII. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. A 20/2011. (IV. 28.) ör. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
341/2012. (XII. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása tárgyában
328/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Beszámoló jelentés a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata szociális- és egyházügyi tanácsnoka munkájáról
313/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Hegyi András képviselő

11. Szerződések megkötése a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-vel
329/2012. (XII. 10.) és az ülésen kiosztott anyagok: 344/2012. (XII. 18.) 346/2012. (XII. 19.) 349/2012. (XII. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Költségvetési szervnél keletkezett többletbevétel felhasználásának engedélyezése (Tóth Aladár AMI)
340/2012 (XII. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
334/2012. (XII. 10.) és az ülésen kiosztott anyag 347/2012 (XII. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ között onkológiai járóbeteg-szakellátás tárgyában kötendő Együttműködési megállapodás jóváhagyása
333/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. Pályázat kiírása a Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
319/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Egészségügyi ellátási szerződések módosítása
323/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények alapító okiratának módosítása
321/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő, a parkolás biztosításáról szóló megállapodás feltételeinek kidolgozása, valamint egy határozatlan időre, 2013. január 31. napjáig szóló megállapodás aláírása
343/2012. (XII. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. (18.) Az Andrássy út 83-85 Ingatlanforgalmazó KFT-vel illetve jogelődje, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között fennálló 2000. 04. 21-én kötött, többszöri módosított, 2005. június 30-án egységes szerkezetbe foglalt megállapodásról döntés
331/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. (19.) Bp. VI. ker. Weiner L. u. 6. és a Weiner L. u. 8. sz. alatti társasházak felújítási határidejének meghosszabbítása
315/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

21 (20.) Javaslat a Budapest, II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti (hrsz: 10937/22) ingatlan hasznosítására
342/2012. (XII, 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. (21.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 198/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására
327/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23 (22.) A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tőketartalékába tartozó helyiségek hasznosítási határidejének meghosszabbítása
325/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. (23.) Javaslat a Bp. VI. ker. Szófia u. 18. szám alatti 29506/0/A/48 helyrajzi számú ingatlan ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő meghosszabbítására
317/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25 (24.) Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. II. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
314/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26 (25.) Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) II. 1. és II. 1/A szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
316/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. A technikai dolgozók Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál történő foglalkoztatása
348/2012. (XII. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

28. (26.) Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
326/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

29. (27.) Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. december 13.

 

Hassay Zsófia
polgármester