Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülést tart
2012. december 20. napján (csütörtökön) 8 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
337/2012. (XII. 13.) és az ülésen kiosztott anyag 345/2012. (XII. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására
330/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
332/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítására
318/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) rendelet módosítására
324/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) rendeletének módosítása
338/2012. (XII. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. A 20/2011. (IV. 28.) ör. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
341/2012. (XII. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Szerződések megkötése a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-vel
329/2012. (XII. 10.) és az ülésen kiosztott anyagok: 344/2012. (XII. 18.) 346/2012. (XII. 19.) 349/2012. (XII. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
334/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények alapító okiratának módosítása
321/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Új napirendek:

Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő, a parkolás biztosításáról szóló megállapodás feltételeinek kidolgozása, valamint egy határozatlan időre, 2013. január 31. napjáig szóló megállapodás aláírása
343/2012. (XII. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

A technikai dolgozók Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál történő foglalkoztatása
348/2012. (XII. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

BIZOTTSÁGI NAPIREND:

jog1. Budapest VI., Nagymező u. 21. sz. alatti „VITATÉKA ABC” éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog2. Budapest VI., Teréz krt. 51-53. szám alatti „Hírlap üzlet” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog3. Budapest VI., Hajós utca 16-18. szám alatt üzemeltetett „Imazs Club & Restaurant” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

jog4. Budapest VI., Dessewffy utca 24. szám alatt üzemeltetett „BERKER MINI COOP ABC” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. december 13.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök