Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2012. december 19. napján (szerdán) 16 órakor
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
337/2012. (XII. 13.)
és az ülésen kiosztott anyag 345/2012. (XII. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítására
318/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) rendelet módosítására
324/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) rendeletének módosítása
338/2012. (XII. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása tárgyában
328/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Szerződések megkötése a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-vel
329/2012. (XII. 10.)
és az ülésen kiosztott anyagok: 344/2012. (XII. 18.) 346/2012. (XII. 19.) 349/2012. (XII. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Az Andrássy út 83-85 Ingatlanforgalmazó KFT-vel illetve jogelődje, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között fennálló 2000. 04. 21-én kötött, többszöri módosított, 2005. június 30-án egységes szerkezetbe foglalt megállapodásról döntés
331/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

19. Bp. VI. ker. Weiner L. u. 6. és a Weiner L. u. 8. sz. alatti társasházak felújítási határidejének meghosszabbítása
315/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. Javaslat a Budapest, II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti (hrsz: 10937/22) ingatlan hasznosítására
342/2012. (XII, 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 198/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására
327/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tőketartalékába tartozó helyiségek hasznosítási határidejének meghosszabbítása
325/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Bp. VI. ker. Szófia u. 18. szám alatti 29506/0/A/48 helyrajzi számú ingatlan ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő meghosszabbítására
317/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. II. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
314/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse Pál u. 1.) II. 1. és II. 1/A szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
316/2012. (XII. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések: ZÁRT ülés

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás:
- 3a/1. Aradi u. 22. (147/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3a/2. Király u. 14. (148/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3a/3. A BKIK javaslata a bérbeadásokkal kapcsolatosan
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. egyéb:
- 3e/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Felsőerdősor u. 9. szám alatti 29596/0/A/2 helyrajzi számú helyiség bérleti díjának megállapítására (149/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3e/2. Javaslat a Bp. VI. ker. Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására (150/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek:
- 4a/1. Szondi u. 79. (151/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Egyebek:
- 5a/1. Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő használatba adására (152/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

Lakásokkal kapcsolatos előterjesztés:
1e/1. Ó u. 48. fszt. 4. (153/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. december 13.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök