Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. november 28. napján (szerdán) 16 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
300/2012. (XI. 21.) és az ülésen kiosztott 305/2012. (XI. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
299/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról
298/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet megalkotása
296/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
287/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. Folyószámla hitelkeret szerződés futamidejének meghosszabbítása; Folyószámla hitelkeret biztosítása 2013. évre
306/2012. (XI. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Adósságmegújító hitel felvétele” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
294/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Földgáz szabadpiaci beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
295/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
297/2012. (XI. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat „vagyonhasználati és vagyonhasznosítási viszonyai” tárgyában
302/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

21. Bp. VI. ker. Rózsa u. 76. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása
275/2012. (XI. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. A Bp. VI. ker. Andrássy út 47. (hrsz: 29412) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
276/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. A Budapest, VI. Felső erdősor u. 20. és a Budapest, VI. Szív u. 19-21. szám alatti, 29585 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan társasházzá alakítása
301/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. fsz. 2. szám alatti irodahelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
274/2012. (XI. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. 4. szám alatti lakással és a pinceszint 29337/0/A/4 hrsz.-ú raktárhelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
277/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
282/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2c. elővásárlási
jog:
- 2c/1. Bajcsy-Zsilinszky u. 55. fsz. 7. (126/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2c/2. Hajós u. 9. fszt. 2. (127/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2c/3. Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) III. 3/a. (128/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
3a. Bérbeadás:
- 3a/1. Dalszínház u. 8. (129/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés:
- 3b/1. Dessewffy u. 21.(130/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3b/2. Hajós u. 13-15. ; 71., 73. és 74. albetétek (131/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3c. elővásárlási jog
- 3c/1. Nagymező u. 6. fszt. 29355/0/A/13 hrsz-ú üzlethelyiség (145/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e. egyéb:
- 3e/1. A Bp., VI. ker. Eötvös u. 48. szám alatti társasház 2. albetétű helyiségének értékesítése tárgyában hozott 218/2012. (10.17.) bizottsági határozat módosítása (132/2012.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3e/2. Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok területén lévő, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő használatba adására (133/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek:
- 4a/1. Bajza u. 46. (134/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

- 4a/2. Szinyei M. u. 19. (135/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 4a/3. Vörösmarty u. 60. (136/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Egyebek:
- 5a/1. A Hunyadi téri Vásárcsarnok elárusító helyeire kiírt pályázat elbírálása (137/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

1. Tájékoztató az Erkel Ferenc Általános Iskola épületéhez tartozó Budapest, Felsőerdősor 20. szám alatti pincei helyiség bérletével kapcsolatos vizsgálat eredményéről.
(anyag az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. Bérbeadás:
- 2a/1. Székely B. u. 12/a. I. 3. (138/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/2. Szinyei M. u. 22-24. II. 69. (139/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/3. Vörösmarty u. 73. II. 24. (140/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
2e. Egyéb:
- 2e/1. Dessewffy u. 4. II. 3. (141/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2e/2. Székely B. 1/B. I. 9. (142/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2e/3. Székely B. u. 12/a. I. 3. (143/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2e/4. Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása (144/2012.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. november 22.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök