Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2012. november 27. napján (kedden) 14 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
300/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
299/2012. (XI. 21.) és az ülésen kiosztott 305/2012. (XI. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról
298/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet megalkotása
296/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
293/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Törvényességi felhívás elbírálása, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása
285/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula polgármester

11. Folyószámla hitelkeret szerződés futamidejének meghosszabbítása; Folyószámla hitelkeret biztosítása 2013. évre
306/2012. (XI. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Adósságmegújító hitel felvétele” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
294/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Földgáz szabadpiaci beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
295/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
297/2012. (XI. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat „vagyonhasználati és vagyonhasznosítási viszonyai” tárgyában
302/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
292/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Tájékoztató:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának üléseiről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok
286/2012. (XI. 19.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. november 22.

Üdvözlettel:

 

Dohány Gábor sk
elnök