MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Intézményvezető felmentése (Terézvárosi Gondozó Szolgálat)
289/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
300/2012. (XI. 21.) és az ülésen kiosztott 311/2012. (XI. 29.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
299/2012. (XI. 21.) és az ülésen kiosztott 305/2012. (XI. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról
298/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet megalkotása
296/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

6. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
279/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
287/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
293/2012. (XI. 19.) és az ülésen kiosztott 312/2012. (XI. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Törvényességi felhívás elbírálása, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása
285/2012. (XI. 19.) és az ülésen kiosztott 308/2012. (XI. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula polgármester

10. A tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 17/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
290/2012. (XI. 19.) és az ülésen kiosztott 307/2012. (XI. 29.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

11. Folyószámla hitelkeret szerződés futamidejének meghosszabbítása; Folyószámla hitelkeret biztosítása 2013. évre
306/2012. (XI. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Adósságmegújító hitel felvétele” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
294/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Földgáz szabadpiaci beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
295/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
297/2012. (XI. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat „vagyonhasználati és vagyonhasznosítási viszonyai” tárgyában
302/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
292/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

17. Javaslat a köznevelési intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2013/2014. tanévtől
284/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2013. évi nyári zárva tartására
273/2012. (XI. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

19. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2013. évi nyári zárva tartására
280/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

20. A VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás további feladatainak ellátása
281/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

21. Bp. VI. ker. Rózsa u. 76. szám alatti társasház felújítási határidejének meghosszabbítása
275/2012. (XI. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. A Bp. VI. ker. Andrássy út 47. (hrsz: 29412) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
276/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. A Budapest, VI. Felső erdősor u. 20. és a Budapest, VI. Szív u. 19-21. szám alatti, 29585 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan társasházzá alakítása
301/2012. (XI. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. fsz. 2. szám alatti irodahelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
274/2012. (XI. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. 4. szám alatti lakással és a pinceszint 29337/0/A/4 hrsz.-ú raktárhelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
277/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
282/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 217/2012. (X. 17.) határozata végrehajtásának – melyben piaci alapú felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírásáról döntött – felfüggesztése
278/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

28. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
288/2012. (XI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

29. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának üléseiről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok
286/2012. (XI. 19.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. november 22.

 

Hassay Zsófia
polgármester