Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2012. október 16. napján (kedden) 14 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival) 

nyílt ülés: 

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
257/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
240/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

5.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
241/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

7.       Megállapodás kötése Budapest Főváros Kormányhivatalával a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján
259/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

8.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2013. évre történő bevezetéséről
242/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

9.       Döntés az „Adósságmegújító hitel felvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi jelentkezéseiről, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester

10.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyában
260/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

11.     Költségvetési szervnél keletkezett többletbevétel felhasználásának engedélyezése (Tóth Aladár AMI)
255/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

12.     Szociális intézmények között létrejött munkamegosztási megállapodások módosítása
246/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

14.     A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Boldogasszony Iskolanővérek között megkötendő köznevelési szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása [a Képviselő-testület 147/2012. (VI. 28.) alapján]
254/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

16.     A Hunyadi tér revitalizációjának 2. üteme
253/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. október 11.

Üdvözlettel: 

 

Dohány Gábor s.k.
elnök