MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. október 18. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1.       Ellátási szerződés megszüntetése és új ellátási szerződés kötése felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában
245/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

2.       Munkaszerződés kötése a „Terézváros” című lap főszerkesztőjével
256/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

3.       Három Hordó Pub Kft. fellebbezésének elbírálása
249/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke 

nyílt ülés:

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester
 

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
257/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 267/2012. (X. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

3.       A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása
244/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
240/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 265/2012. (X. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

5.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
241/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

6.       Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
258/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 269/2012. (X. 16.)
Előterjesztő:        dr. Mogyorósi Sándor jegyző 

7.       Megállapodás kötése Budapest Főváros Kormányhivatalával a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján
259/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 268/2012. (X. 18.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

8.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2013. évre történő bevezetéséről
242/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

9.       Döntés az „Adósságmegújító hitel felvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi jelentkezéseiről, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyása
266/2012. (X. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

10.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyában
260/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

11.     Költségvetési szervnél keletkezett többletbevétel felhasználásának engedélyezése (Tóth Aladár AMI)
255/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

12.     Szociális intézmények között létrejött munkamegosztási megállapodások módosítása
246/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

13.     Javaslat az önszerveződő közösségek támogatására kiírt pályázat elbírálására a 2012. év II. félévében
243/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 270/2012. (X. 18.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

14.     A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Boldogasszony Iskolanővérek között megkötendő köznevelési szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása (a Képviselő-testület 147/2012. (VI. 28.) alapján)
254/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 263/2012. (X. 16.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

15.     Javaslat a Bp. VI. ker. Oktogon tér 3. és Teréz krt. 11. sz. alatti ingatlanok ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
239/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

16.     A Hunyadi tér revitalizációjának 2. üteme
253/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 271/2012. (X. 18.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

17.     Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
264/2012. (X. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

18.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
252/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

19.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
-
        A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2012. július 1. – szeptember 30. közötti időszakban
261/2012. (X. 9.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. október 11.

Üdvözlettel:

 

Hassay Zsófia
polgármester