Budapest Főváros
VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2012. október 16. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint: 

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1.       Ellátási szerződés megszüntetése és új ellátási szerződés kötése felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában
245/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

2.       Munkaszerződés kötése a „Terézváros” című lap főszerkesztőjével
256/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester 

nyílt ülés:

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
257/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester 

3.       A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása
244/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

11.     Költségvetési szervnél keletkezett többletbevétel felhasználásának engedélyezése (Tóth Aladár AMI)
255/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      Óvári Gyula alpolgármester 

12.     Szociális intézmények között létrejött munkamegosztási megállapodások módosítása
246/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

13.     Javaslat az önszerveződő közösségek támogatására kiírt pályázat elbírálására a 2012. év II. félévében
243/2012. (X. 8.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

14.     A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Boldogasszony Iskolanővérek között megkötendő köznevelési szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása [a Képviselő-testület 147/2012. (VI. 28.) alapján]
254/2012. (X. 8.) és az ülésen kiosztott anyag 263/2012. (X. 16.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

Bizottsági előterjesztések:

okt1    Engedélyezett létszámhoz kapcsolódó többlet előirányzatra vonatkozó kérelmek
Előterjesztő:    Óvári Gyula alpolgármester

okt2    Pótelőirányzat biztosítása (Kincseskert Óvoda)
Előterjesztő:    Óvári Gyula alpolgármester 

okt3    Döntés a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményeknek 2012. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra járó étkezés kiegészítésről és gyümölcsprogram támogatásáról
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester 

okt4    Döntés az Önkormányzat költségvetési rendelte 5. sz. melléklete 7. sorában szerepeltetett összeg felhasználásáról
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. október 11.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona s.k.
elnök