Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2012. szeptember 26. napján (szerdán) 16 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)
 

nyílt ülés:

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
221/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

3.       Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
222/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

6.      Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) rendeletének módosítása
225/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

7.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
224/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

10.     Együttműködési megállapodás Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság között a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság VI. kerületi Katasztrófavédelmi Iroda érdekében
214/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

12.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
223/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

13.     Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció módosítása a „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
(az előterjesztés visszavonásra került)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

14.     Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció módosítása a „Földgáz szabadpiaci beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
228/2012. (IX. 25.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

18.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékesítésére
226/2012. (IX. 19.)
[az előterjesztés mellékletét képező ingatlanforgalmi szakvélemény ]
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

19.     Javaslat a Bp. VI. ker. Munkácsy M. u. 25. szám alatti társasházban lévő 28285/0/A/4 hrsz-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
197/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

20.     Javaslat a Bp. VI. ker. Bajza u. 49-51. szám alatti, 28332 hrsz-ú ingatlan alapító okiratának elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
198/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

21.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
199/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

22.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
200/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

23.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
201/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

24.     Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. III. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
202/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

25.     Döntés a Budapest Terézváros Hunyadi téri park rekonstrukciójának újabb ütemtervéről
(az előterjesztés visszavonásra került)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

Bizottsági előterjesztések: 
1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
1a.    Közbeszerzés
- 1a/1.  Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2012. évi karácsonyi díszítő világításának kiépítése, üzemeltetése, bontása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban (104/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 1a/2.  Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Papíráruk, irodaszerek és nyomtatványok” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban (108/2012.)

         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a.    bérbeadás
ZÁRT ÜLÉS
- 2a/1.  Kmetty u. 18. fsz. 3/A. (101/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/2.  Székely B. u. 12/a. II. 2.(102/2012.)
Előterjesztő:   dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/3.  Vörösmarty u. 75. III. 23. (103/2012.)
Előterjesztő:   dr. Bundula Csaba alpolgármester 

2b.    elidegenítés
- 2b/1. Javaslat lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (100/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c.    elővásárlási jog
- 2c/1.  Hajós u. 7. IV. 17. (97/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2c/2.  Király u. 28. II. 45. (99/2012.)

         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e.    egyébZÁRT ÜLÉS
- 2e/1.    Bajza u. 64. III. 39. (96/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester 
- 2e/2. Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására (98/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
3a.    bérbeadás
- 3a/1.  Lendvay u. 23. - 2. 3. és 4. számú albetétek (91/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3a/2.  Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (92/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3a/3. Szív u. 16. - 29545/0/A/2 helyrajzi számú helyiség (93/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3a/4. Szondi u. 24. - 28733/0/A/4 helyrajzi számú helyiség (94/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3a/5.  Vörösmarty u. 45. - 28708/0/A/4 helyrajzi számú helyiség (95/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester 

3b.    elidegenítés
- 3b/1. A Bp. VI. ker. Podmaniczky u. 79. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonában lévő, XIII. számmal jelölt, 211 m2 alapterületű pincei tárolók területéből 48 m2 terület értékesítése a 32. albetétszámú üzlethelyiség tulajdonosa részére (90/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester 
- 3b/2. Benczúr u. 11. - 29603/0/A/23 helyrajzi számú helyiség (107/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester 

3c.    elővásárlási jog
- 3c/1.  Nagymező u. 6. földszint 29355/0/A/13 hrsz-ú üzlethelyiség (88/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 3c/2.  Andrássy út 54. földszint 28820/0/A/7 hrsz-ú üzlethelyiség (89/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

3e.    egyéb – ZÁRT ÜLÉS
- 3e/1. Az SA & SA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.” késedelmi kamat tartozásának elengedése (105/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester 
- 3e/2. A Budapest VI. ker. Csengery u. 72. szám alatti társasházban lévő 28793/0/A/1 helyrajzi számú helyiségre fennálló bérleti díjhátralék kamattartozásának elengedése (106/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester 

4. Társasházi kérelmek
- 4a/1.  Bajcsy-köz 3. (Lázár u. 2.); Aradi u. 16. (85/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 4a/2.  Izabella u. 49., Lovag u. 10. (86/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 4a/3.  Székely M. u. 8. (87/2012.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Egyebek 
- 5a/1.    Tájékoztatás a 2012. évben - bizottsági hatáskörben - hozott lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (81/2012.)
- 5a/2.  Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati eredménye, valamint javaslat a pályázati úton történő hasznosítására (82/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 5a/3.  A Hunyadi téri Vásárcsarnok elárusító helyeire kiírt pályázat elbírálása (83/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 5a/4.  Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő használatba adására (84/2012.)
         Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. szeptember 20. 

Üdvözlettel:

 

 

Czuppon Zsolt s.k.
elnök