MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 27. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére
 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1.       Az önkormányzat által adományozható elismerő díjakról és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
233/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester

zárt ülés:

1.       Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, „Terézváros Mestere” kitüntetés, valamint „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására
205/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

2.       Fromm Pál Emlékérem adományozása
194/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

3.       Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása
195/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

4.       Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
196/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

5.       Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
206/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

6.       A „Terézváros” című lap főszerkesztője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, az új főszerkesztő munkaszerződésének megkötése
232/2012. (IX. 27.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

7.       Fellebbezés a Jogi Bizottság 72/2012. (V. 31.) számú határozata ellen
211/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke 

8.       Három Hordó Pub Kft. fellebbezésének elbírálása
229/2012. (IX. 26.)
Előterjesztő:        dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke 

nyílt ülés: 

1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester
 

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
221/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

3.       Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
222/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

4.       A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
207/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

5.       A helyi állattartás rendjéről szóló 10/2004. (II. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 17/2012. (V. 31.) rendelet módosításáról
204/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

6.      Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) rendeletének módosítása
225/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

7.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
224/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

8.       Törvényességi felhívás elbírálása, a kerületi fák, fasorok megóvásáról és pótlásáról szóló 19/2002. (V. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
220/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

8/a.    Javaslat önkormányzati adósságmegújjító hitel felvételére és az adósság keletkeztető ügylethez kormány engedély iránti kérelem benyújtására
234/2012. (IX. 27.)
         Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
236/2012. (IX. 27.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

10.     Együttműködési megállapodás Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság között a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság VI. kerületi Katasztrófavédelmi Iroda érdekében
214/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

11.     A 2012. évi közmeghallgatás időpontja és helye
237/2012. (IX. 27.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

12.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
223/2012. (IX. 17.) és az ülésen kiosztott 235/2012. (IX. 27.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

13.     Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció módosítása a „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
(az előterjesztés levették napirendről)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

14.     Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció módosítása a „Földgáz szabadpiaci beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
228/2012. (IX. 25.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

15.     A Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott ellátás biztosítására ellátási szerződés kötése
208/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

16.     A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
209/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

17.     Egyes köznevelési intézmények alapító okiratának módosítása
210/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

18.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékesítésére
226/2012. (IX. 19.) és az ülésen kiosztott 231/2012. (IX. 27.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

19.     Javaslat a Bp. VI. ker. Munkácsy M. u. 25. szám alatti társasházban lévő 28285/0/A/4 hrsz-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
197/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

20.     Javaslat a Bp. VI. ker. Bajza u. 49-51. szám alatti, 28332 hrsz-ú ingatlan alapító okiratának elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
198/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester

21.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. I. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
199/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

22.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
200/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

23.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
201/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

24.     Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. III. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
202/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

25.     Döntés a Budapest Terézváros Hunyadi téri park rekonstrukciójának újabb ütemtervéről
(az előterjesztés levették napirendről)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

26.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
203/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

27.     Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztatók:
-        dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár válaszlevele a Képviselő-testület a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása iránti felterjesztésére
217/2012. (IX. 17.)

-        dr. Tóth Tamás Budapest Rendőrfőkapitányának válaszlevele a Képviselő-testület BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság létszámfejlesztésével foglalkozó felterjesztésére
216/2012. (IX. 17.)

-        Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. szeptember 12-én tartott üléséről
215/2012. (IX. 17.)

-        A Humán Bizottság, a Jogi Bizottság, a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi átruházott hatáskörben hozott döntései (a Pénzügyi Bizottságnak nem volt ilyen határozata)
218/2012. (IX. 17.)

-        Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2012. szeptember 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
230/2012. (IX. 26.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. szeptember 20.

Üdvözlettel: 

 

Hassay Zsófia
polgármester