Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság rendes ülést tart
2012. szeptember 27. napján (csütörtökön) 8 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint: 

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

6.       A „Terézváros” című lap főszerkesztője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, az új főszerkesztő munkaszerződésének megkötése
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

nyílt ülés: 

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
221/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

3.       Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
222/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

4.       A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
207/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Simonffy Márta alpolgármester 

5.       A helyi állattartás rendjéről szóló 10/2004. (II. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 17/2012. (V. 31.) rendelet módosításáról
204/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

6.      Budapest Főváros VI kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) rendeletének módosítása
225/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

7.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítására
224/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Óvári Gyula alpolgármester 

8.       Törvényességi felhívás elbírálása, a kerületi fák, fasorok megóvásáról és pótlásáról szóló 19/2002. (V. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
220/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

9.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

10.     Együttműködési megállapodás Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság között a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság VI. kerületi Katasztrófavédelmi Iroda érdekében
214/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

11.     A 2012. évi közmeghallgatás időpontja és helye
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő:        Hassay Zsófia polgármester 

18.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékesítésére
226/2012. (IX. 19.)
Előterjesztő:        dr. Bundula Csaba alpolgármester 

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK: 

jog1    a1065 Budapest, Nagymező u. 40. sz. alatt üzemeltetett "Vakpóni" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem 

jog2    a 1065 Budapest, Lázár u. 7. sz. alatt üzemeltetett "Cech in" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

 jog3    a 1061 Budapest Paulay E. u. 41. szám alatt üzemeltett "Hölgyválasz" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

 jog4    a Budapest VI. ker. Hegedű u. 3. sz. alatt üzemeltett "Pince klub" éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

 Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. szeptember 20.

Üdvözlettel:

 

Dr. Deák Imre s.k.
elnök