Budapest Főváros
VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2012. szeptember 25. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1.       Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, „Terézváros Mestere” kitüntetés, valamint „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására
205/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

2.       Fromm Pál Emlékérem adományozása
194/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

3.       Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása
195/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

4.       Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
196/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

5.       Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
206/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

6.       A „Terézváros” című lap főszerkesztője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, az új főszerkesztő munkaszerződésének megkötése
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester 

nyílt ülés:

2.       A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
221/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester 

3.       Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
222/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester 

4.       A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
207/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

15.     A Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott ellátás biztosítására ellátási szerződés kötése
208/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

16.     A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
209/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester 

17.     Egyes köznevelési intézmények alapító okiratának módosítása
210/2012. (IX. 17.)
Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

szoc1 A Terézvárosi Gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és az Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyása
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

okt1    Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése (zárt)
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

okt2    Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése (zárt)
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

okt3    A 2012/2013. tanévre nyújtható tanulói tankönyvvásárlási támogatás az oktatási intézményekben
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

okt4    A 2012/2013. tanév utolsó 8 hónapjára nyújtott étkezés kiegészítés és az iskolai gyümölcsprogram kiegészítő támogatása felhasználási határidejének módosítása a Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató központ kérésére
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

okt5    A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges oktatás lebonyolítására kiírt pályázat elbírálása (a pályázatok ide kattintva letölthetőek)
Előterjesztő:   
Simonffy Márta alpolgármester

okt6    Felhasználás az Önkormányzat költségvetése 5. sz. mellékletének 22. soráról
Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester

spik1  Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázati keretösszegének átcsoportosítása
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

spik2  Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati keretösszegének átcsoportosítása
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

spik3  Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

spik4  Terézvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

spik5  Terézvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat pályázati keretének felhasználására vonatkozó módosítás
Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. szeptember 20.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona s.k.
elnök