Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. június 27. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

3. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Szondi utcai tetőtéri lakásépítési projekttel kapcsolatban kialakult pénzügyi helyzetének rendezésére
178/2012. (VI. 21.) és az ülésen kiosztott 183/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
173/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és Európai Autómentes nap – „Autó nélkül a városba!” 2012. évi kartájához
172/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz szabadpiaci beszerzése” valamint „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyában
189/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás” beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
188/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Vállalkozási szerződés megkötése az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése tárgyában
177/2012. (VI. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött megállapodás módosítására
174/2012. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. A Bajza u. 49-51. szám alatti 28332 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan társasházzá alakítása
160/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. A Budapest VI. ker. Bajnok u. 15. szám alatti társasházban lévő, 28495/0/A/4 helyrajzi számú lakás térítésmentes tulajdonba adása tárgyában hozott 206/2011. (VI. 30.) és a 11/2012. (I. 19.) számú képviselő-testületi határozatok módosítása
159/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. I. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
163/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fsz. 1., fsz. 2/A és fsz. 3. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
176/2012. (VI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Bp. VI., Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlan vonatkozásában 2000. április 21-én létrejött megállapodás és módosításai megszüntetésére
187/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. Javaslat kutyafuttató kialakítására a Hunyadi téren
170/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

Bizottsági előterjesztések:
1.
Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
1a. Közbeszerzés
- 1a/1. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (73/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 1a/2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában, nemzeti eljárásrendben kiírt közbeszerzési eljárásban, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása (74/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 1a/3. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (75/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 1a/4. Közbeszerzési eljárás megindítása a "Papíráruk, irodaszerek és nyomtatványok"tárgyában (77/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. bérbeadás
ZÁRT ÜLÉS
- 2a/1. Bajcsy-Zsilinszky u. 39. II. 15. (67/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/2. Bajza u. 66. III. 6. (68/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester
- 2a/3. Székely B. u. 12/a. V. 3. (69/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2b. elidegenítés
- 2b/1. Dessewffy u. 16. fsz. 3. (70/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2c. elővásárlási jog
- 2c/1. Izabella u. 96. II. 8. (71/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

2e. egyébZÁRT ÜLÉS
- 2e/1. Dessewffy u. 4. I. 5. (72/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
3a. bérbeadás

- 3a/1. Bajcsy-Zs. Út 35. (66/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. elidegenítés
- 3b/1. Javaslat lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (65/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Társasházi kérelmek
- 4a/1. Andrássy út 76., Hunyadi tér 3., Felsőerdősor u. 4. és Szinyei M u. 34. (63/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 4a/2. Csengery u. 54. és a Zichy J. u. 12. szám alatti társasházak gázvezeték felújításának, az Izabella u. 72. és Csengery u. 66. (64/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Egyebek
- 5a/1. Andilevel Kft. tőketartozásának elengedése (75/2012.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester
- 5a/2. Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására (76/2012.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. június 21.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök