MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 28. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Felnőtt háziorvos praxisjogának elidegenítése
162/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Javaslat a pedagógus ösztöndíjak odaítélésére
158/2012. (VI. 18.) és az ülésen kiosztott 182/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Szondi utcai tetőtéri lakásépítési projekttel kapcsolatban kialakult pénzügyi helyzetének rendezésére
178/2012. (VI. 21.) és az ülésen kiosztott 183/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Fellebbezés elbírálása a Jogi Bizottság 71/2012. (V. 31.) számú határozata ellen
191/2012. (VI. 28.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
173/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
175/2012. (VI. 18.) és az ülésen kiosztott anyag 184/2012. (VI. 27.), továbbá a felterjesztés
törvénymódosítás iránt
190/2012. (VI. 28.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. szabályzatainak elfogadása
166/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és Európai Autómentes nap – „Autó nélkül a városba!” 2012. évi kartájához
172/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
164/2012. (VI. 18.) és a mellékletek 164m/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
165/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2012. (V. 31.) számú határozatának módosítása „A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2012/2013. tanévre” tárgyában
167/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Az önkormányzat TÁMOP-3.1.11-12/1. kódjelű óvodafejlesztési pályázaton való részvétele
169/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával kötött, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda működésére vonatkozó közoktatási megállapodás módosítása fenntartó váltás esetén
171/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz szabadpiaci beszerzése” valamint „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyában
189/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás” beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
188/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Vállalkozási szerződés megkötése az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése tárgyában
177/2012. (VI. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött megállapodás módosítására
174/2012. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. A Bajza u. 49-51. szám alatti 28332 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan társasházzá alakítása
160/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. A Budapest VI. ker. Bajnok u. 15. szám alatti társasházban lévő, 28495/0/A/4 helyrajzi számú lakás térítésmentes tulajdonba adása tárgyában hozott 206/2011. (VI. 30.) és a 11/2012. (I. 19.) számú képviselő-testületi határozatok módosítása
159/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. I. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
163/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 98. fsz. 1., fsz. 2/A és fsz. 3. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
176/2012. (VI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
185/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

20. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának jóváhagyására
186/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Bp. VI., Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlan vonatkozásában 2000. április 21-én létrejött megállapodás és módosításai megszüntetésére
187/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. Javaslat kutyafuttató kialakítására a Hunyadi téren
170/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

23. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
168/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

24. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2012. április 1. – június 20. közötti időszakban
180/2012. (VI. 21.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. június 21.

 

Hassay Zsófia
polgármester