Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2012. június 28. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

3. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Szondi utcai tetőtéri lakásépítési projekttel kapcsolatban kialakult pénzügyi helyzetének rendezésére
178/2012. (VI. 21.) és az ülésen kiosztott 183/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
173/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
175/2012. (VI. 18.) és az ülésen kiosztott 184/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. szabályzatainak elfogadása
166/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával kötött, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda működésére vonatkozó közoktatási megállapodás módosítása fenntartó váltás esetén
171/2012. (VI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz szabadpiaci beszerzése” valamint „Villamos energia szabadpiaci beszerzése” tárgyában
189/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás” beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
188/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Vállalkozási szerződés megkötése az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése tárgyában
177/2012. (VI. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött megállapodás módosítására
174/2012. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
185/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

20. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának jóváhagyására
186/2012. (VI. 27.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

BIZOTTSÁGI NAPIREND:

jog1. a Budapest, VI. kerület, Zichy Jenő utca 6. sz. (hrsz: 29169/0/A/1) alatti Napóleon Kávézó elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartási engedélyének visszavonására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. június 21.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök