Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. május 30. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés

4. Döntés „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyában
145/2012. (V. 21.) és az ülésen kiosztott anyag 155/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

3. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
136/2012. (V. 21.) és az ülésen kiosztott anyagok 153/2012. (V. 30.) és a 155/2012. (V. 30.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló rendelet módosításáról
123/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) rendelet módosítására
139/2012. (V. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
141/2012. (V. 24.) és az ülésen kiosztott anyagok 152/2012. (V. 30.) és 151/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. A Bp. VI. ker. Rózsa u. 111. szám alatti társasház homlokzat felújítási határidejének meghosszabbítása
130/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Javaslat a Bp. VI. ker. Lázár u. 14. szám alatti társasházban található 31. és 32. albetétszámon nyilvántartott helyiségek versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
131/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
Az ülésen kiosztott 150/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1.
Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. bérbeadás
ZÁRT ÜLÉS
- 2a/1. Aradi u. 22. I. 8. (50/2012.)
- 2a/2. Bajza u. 70. III. 45. (51/2012.)
- 2a/3. Csengery u. 82. II. 16. (52/2012.)
- 2a/4. Székely B. u. 12/a. III. 2. (53/2012.)
- 2a/5. Szinyei M. u. 22-24. II. 83. (54/2012.)

2c. elővásárlási jog
- 2c/1. Délibáb u. 6. I. 1. (55/2012.)

2e. egyébZÁRT ÜLÉS
- 2e/1. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 67/2012. (III. 28.) számú határozata 3. pontjának visszavonása (56/2012.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

3a. bérbeadás
- 3a/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Jókai u. 28. szám alatti 28948/0/A/2 helyrajzi számú, 111 m2 alapterületű helyiség bérbeadására (57/2012.)

4. Társasházi kérelmek
- 4a/1. Bajcsy köz 1., Dessewffy u. 18-20., Rózsa u. 76., Teréz krt. 21. és Liszt F. tér 3. (58/2012.)
- 4a/2. Dessewffy u. 35., Weiner L. u. 6., Weiner L. u. 8. és Weiner L. u. 9. (59/2012.)
- 4a/3. A Bp. VI. ker. Aradi u. 52/b. szám alatti társasház zárófödém megerősítésének és a tető-szerkezet javításának, a Bp. VI. ker. Rippl R. u. 16. szám alatti társasház gáz alapvezeték és felszállóvezeték részleges cseréjének és a Bp. VI. ker. Teréz krt. 8. szám alatti társasház gáz-csatlakozóvezeték kiváltásának és tömörré tételének támogatása (60/2012.)

5. Egyebek
- 5a/1. A Budapest, VI. kerület Hunyadi tér 4-5. sz. alatti Vásárcsarnok- és Piac csarnokon belüli elárusító reszortjainak használatára kiírt nyíltkörű pályázat elbírálása (61/2012.)
- 5a/2. 2012. évi társasházi zöldterületfejlesztési pályázat elbírálása (elnapolták a május 31-ei ülésre)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. május 24.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök