MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
121/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
127/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
134/2012. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Döntés „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” tárgyában
145/2012. (V. 21.) és az ülésen kiosztott anyag 155/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a 2011/2012. tanévre szóló nyertes pedagógus ösztöndíjak 2012. évi előirányzatának felhasználására, a Képviselő-testület 176/2011. (VI. 30.) határozatának módosítására
128/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
133/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
135/2012. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
136/2012. (V. 21.) és az ülésen kiosztott anyagok 153/2012. (V. 30.) és a 154/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4/a. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
137/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4/b. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság szabályairól szóló rendelet megalkotása
138/2012. (V. 21.) és az ülésen kiosztott 149/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (... …) rendeletének megalkotása az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének támogatásáról
122/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló rendelet módosításáról
123/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) rendelet módosítására
139/2012. (V. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
125/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások megújítása
140/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
141/2012. (V. 24.) és az ülésen kiosztott anyagok 152/2012. (V. 30.) és 151/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2011. évi teljesítményértékeléséről és a 2012. évi teljesítménykövetelményeiről
142/2012. (V. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Javaslat az önszerveződő közösségek támogatására kiírt pályázat elbírálására a 2012. év I. félévében
126/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2012/2013. tanévre
124/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Alapítványi támogatás
144/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. A Bp. VI. ker. Rózsa u. 111. szám alatti társasház homlokzat felújítási határidejének meghosszabbítása
130/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Javaslat a Bp. VI. ker. Lázár u. 14. szám alatti társasházban található 31. és 32. albetétszámon nyilvántartott helyiségek versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
131/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. ker. Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
Az ülésen kiosztott 150/2012. (V. 30.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
132/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. május 24.

 

Hassay Zsófia
polgármester