Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2012. május 29. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés

1. Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
121/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Javaslat a 2011/2012. tanévre szóló nyertes pedagógus ösztöndíjak 2012. évi előirányzatának felhasználására, a Képviselő-testület 176/2011. (VI. 30.) határozatának módosítására
128/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
133/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

3. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
136/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (... …) rendeletének megalkotása az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének támogatásáról
122/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
125/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Javaslat az önszerveződő közösségek támogatására kiírt pályázat elbírálására a 2012. év I. félévében
126/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2012/2013. tanévre
124/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Alapítványi támogatás
144/2012. (V. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
eu1 A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Házirendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

okt1 Döntés az önkormányzati iskolák tanulói létszámának emeléséről, a jogszabály szerinti maximális osztálylétszámtól való eltérés engedélyezéséről a 2012/2013. tanévben
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

okt2 A Vörösmarty Mihály Általános Iskola jelenlegi 1. osztályának bontása a 2012/2013. tanévben
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik1 Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik2 Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik3 Terézvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik4 Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a Hszervezes@terezvaros.huH email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. május 24.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk
elnök