Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. április 25. napján (szerdán) 14. óra 30. perckor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi zárszámadásról
101/2012. (IV. 16.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés 110/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés

4. A Bp. VI. ker. Hegedű utca 3. szám alatti ingatlan pályázati nyertesének kiválasztása
105/2012. (IV. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

nyílt ülés:

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóinak és a 2012. évi üzleti tervek jóváhagyására
104/2012. (IV. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 116/2012. (IV. 24.)
Mellékletek:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és az ülésen kiosztott anyag 111/2012. (IV. 24.)
- Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. és az ülésen kiosztott anyag 112/2012. (IV. 24.)
- Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. és az ülésen kiosztott anyagok 108/2012. (IV. 24.) és 113/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Döntés könyvvizsgálóval kötendő szerződésről
102/2012. (IV. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására, beleértve a diétás és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában
103/2012. (IV. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
99/2012. (IV. 16.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) II. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
96/2012. (IV. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Budapest, VI. kerület Nagymező u. 26. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
95/2012. (IV. 11.) és a mellékletek
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Új napirend (az ülésen került kiosztásra):
- ÁFA kötelezettség választásának módosítása 117/2012. (IV. 25.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

- A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítása 118/2012. (IV. 25.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1. Közbeszerzéssel,
előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
1a. Közbeszerzés
- 1a/1. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában (47/2012.)

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
2a. bérbeadás
- ZÁRT ÜLÉS
- 2a/1. Lovag u. 12. III. 22. (34/2012.)
- 2a/2. Székely B. u. 20. I. 14. (35/2012.)

2c. elővásárlási jog
- 2c/1. Andrássy u. 84. fsz. 1. (36/2012.)
- 2c/2. Király u. 44. I. 19. (37/2012.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
3a. bérbeadás

- 3a/1. Dessewffy u. 39. (38/2012.)
- 3a/2. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (39/2012.)

3e. egyéb
- 3e/1. Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő használatba adására (40/2012.)

4. Társasházi kérelmek
- 4a/1. Izabella u. 90., Király u. 86. (42/2012.)
- 4a/2. Benczúr u. 8. (43/2012.)
- 4a/3. Nagymező u. 35. (44/2012.)
- 4a/4. Rózsa u. 76. (45/2012.)

5. Egyebek - ZÁRT ÜLÉS
- 5a/1. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő Révay, Dalszínház, Lázár, Ó és Dobó utcákban, valamint a Bajcsy és Révay közben lévő, összesen 2.567 m2 közterület filmforgatás céljából történő hasznosítására (41/2012.)
- 5a/2. Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázatának eredmény-hirdetésére (46/2012.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. április 19.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök