Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2012. április 24. napján (kedden) 14 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés

4. A Bp. VI. ker. Hegedű utca 3. szám alatti ingatlan pályázati nyertesének kiválasztása
105/2012. (IV. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

kötött napirendű ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi zárszámadásról
101/2012. (IV. 16.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés 110/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
84/2012. (IV. 16.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
94/2012. (IV. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóinak és a 2012. évi üzleti tervek jóváhagyására
104/2012. (IV. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 116/2012. (IV. 24.)
Mellékletek:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és az ülésen kiosztott anyag 111/2012. (IV. 24.)
- Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. és az ülésen kiosztott anyag 112/2012. (IV. 24.)
- Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. és az ülésen kiosztott anyagok 108/2012. (IV. 24.) és 113/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Döntés könyvvizsgálóval kötendő szerződésről
102/2012. (IV. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására, beleértve a diétás és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában
103/2012. (IV. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészoktatási Intézmény és az Erkel Ferenc Általános Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása
85/2012. (IV. 11.) és az ülésen kiosztott anyag 109/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés
(az előterjesztés legkésőbb a bizottsági ülésig kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Új napirend (az ülésen került kiosztásra):
- ÁFA kötelezettség választásának módosítása 117/2012. (IV. 25.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. április 19.

Üdvözlettel:

 

Dohány Gábor
elnök