MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. április 26. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perckor kezdődő ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)


NAPIRENDEK:

zárt ülés


1. Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

89/2012. (IV. 16.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


2. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

88/2012. (IV. 10.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


3. Ellátási szerződés megszüntetése és új ellátási szerződés kötése felnőtt fogorvosi körzet vonatkozásában

93/2012. (IV. 13.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


4. A 43/2012. (III. 22.) 1-2. sz. képviselő-testületi határozatok módosítása (felnőtt háziorvosi körzetre egészségügyi ellátási szerződés kötése)

114/2012. (IV. 24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármesternyílt ülés:


1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester, Simonffy Márta alpolgármester

dr. Bundula Csaba alpolgármester, Óvári Gyula alpolgármester


2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (IV. ...) rendeletének megalkotása a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról

90/2012. (IV. 13.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


3. A16/2005. (V. 23.) számú, az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló rendelet módosítása a pedagógus ösztöndíjra vonatkozó eljárási szabályok tekintetében

91/2012. (IV. 11.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása

84/2012. (IV. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


5. A Bp. VI. ker. Hegedű utca 3. szám alatti ingatlan pályázati nyertesének kiválasztása

105/2012. (IV. 19.) és a mellékletek

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


6. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

94/2012. (IV. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóinak és a 2012. évi üzleti tervek jóváhagyására

104/2012. (IV. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 116/2012. (IV. 24.)

Mellékletek:

- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és az ülésen kiosztott anyag 111/2012. (IV. 24.)

- Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. és az ülésen kiosztott anyag 112/2012. (IV. 24.)

- Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. és az ülésen

kiosztott anyagok 108/2012. (IV. 24.) és 113/2012. (IV. 24.)


[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n elérhetőek]

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


8. Döntés könyvvizsgálóval kötendő szerződésről

102/2012. (IV. 17.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


9. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására, beleértve a diétás és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában

103/2012. (IV. 17.)


[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n elérhetőek]

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


10. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása

99/2012. (IV. 16.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


11. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosítása

87/2012. (IV. 11.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


12. A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

86/2012. (IV. 12.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


13. Közoktatási intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

92/2012. (IV. 12.) és az előterjesztés mellékletei


[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n elérhetőek]

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


14. Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészoktatási Intézmény és az Erkel Ferenc Általános Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása

85/2012. (IV. 11.) és az ülésen kiosztott anyag 109/2012. (IV. 24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


15. Budapest, VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) II. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

96/2012. (IV. 16.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


16. Budapest, VI. kerület Nagymező u. 26. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

95/2012. (IV. 11.) és a mellékletek

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


17. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

98/2012. (IV. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


18. ÁFA kötelezettség választásának módosítása 117/2012. (IV. 25.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


19. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) rendelet módosítása 118/2012. (IV. 25.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


20. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények


21. Az önkormányzat TÁMOP-3.1.3-11/1 pályázaton való részvétele 119/2012. (IV. 26.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármesterTájékoztató:


- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2012. január 2. – március 31. közötti időszakban

97/2012. (IV. 16.)


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2012. április 19. 

Hassay Zsófia

polgármester