Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2012. április 24. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi zárszámadásról
101/2012. (IV. 16.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés 110/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés

3. Ellátási szerződés megszüntetése és új ellátási szerződés kötése felnőtt fogorvosi körzet vonatkozásában
93/2012. (IV. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. A 43/2012. (III. 22.) 1-2. sz. képviselő-testületi határozatok módosítása (felnőtt háziorvosi körzetre egészségügyi ellátási szerződés kötése)
114/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (IV. ...) rendeletének megalkotása a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról
90/2012. (IV. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. A16/2005. (V. 23.) számú, az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló rendelet módosítása a pedagógus ösztöndíjra vonatkozó eljárási szabályok tekintetében
91/2012. (IV. 11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosítása
87/2012. (IV. 11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
86/2012. (IV. 12.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Közoktatási intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
92/2012. (IV. 12.) és az előterjesztés mellékletei
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészoktatási Intézmény és az Erkel Ferenc Általános Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása
85/2012. (IV. 11.) és az ülésen kiosztott anyag 109/2012. (IV. 24.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
okt1 Pedagógus ösztöndíj pályázat tematikájának meghatározása és meghirdetése
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik1 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik2 Görög Nemzetiségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a Hszervezes@terezvaros.huH email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. április 19.

Üdvözlettel:

 

Császárné Csóka Ilona sk
elnök