Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. március 21. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
76/2012. (III. 9.) és az ülésen kiosztott anyag 79/2012. (III. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
67/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
52/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
68/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Az Önkormányzat KMOP-4.6.1.-11 kódszámú pályázaton való részvétele
73/2012. (III. 13.) és az ülésen kiosztott anyag 82/2012. (III. 21.)továbbá a mellékletek
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Javaslat várakozási övezet kibővítésére
56/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a XVIII-37053/3/2011 sz. közterület-használati megállapodás módosítására
55/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest VI. ker. Ó u. 23. szám előtti parkolósávban 2 db várakozóhely ideiglenes megszüntetésére
61/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (3. ütem)
62/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

17. Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. (hrsz: 29398) szám alatti ingatlan hasznosítására
77/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. A Bp. VI. ker. Bajza u. 54. szám alatti társasházban lévő 28397/0/A/3 hrsz-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítása
71/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. A 2011. december 16-án létrejött, Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, valamint a Közösségi Rádiózásért Egyesület (KONTAKT RÁDIÓ) között létrejött támogatási megállapodás felmondása
72/2012. (III. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

Új Budapest, Terézváros, Hunyadi téri park rekonstrukciója Közterület Alakítási Tervének jóváhagyása és a Beruházási Célokmány elfogadása
80/2012. (III. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1. Közbeszerzéssel,
előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
ZÁRT ÜLÉS
- 2a/1. Bajcsy-Zsilinszky u. 3. IV. 4. (24/2012.)
- 2a/2. Székely B. u. 12/a. I. 2. (25/2012.)
- 2a/3. Szondi u. 74. fsz. 7. (26/2012.)

elővásárlási jog
- 2c/1. Andrássy u. 57. II. 8A (29/2012.)
- 2c/2. Király u. 24. fsz. 2/A (30/2012.)

egyéb - ZÁRT ÜLÉS
2e/1. Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása (27/2012.)
(az előterjesztést elnapolták a március 28-ai rendkívüli ülésre)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

4. Társasházi kérelmek
- 4a/1. Felsőerdősor u. 8., Székely B. u. 19. és Szondi u. 72. szám alatti társasházak felújítási határidejének meghosszabbítása (31/2012.)

5. Egyebek
- 5a/1. Nyilatkozat a Bp. VI. ker. Király u. 50. (Hrsz.: 29352) szám alatti ingatlan 4068/10000 osztatlan közös tulajdoni hányadára vonatkozó előbérleti jog gyakorlásával kapcsolatban (28/2012.)
- 5a/2. A Terézvárosi Vásárcsarnok elárusító helyére kiírt pályázat elbírálása (32/2012.)
- 5a/3. Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására (33/2012.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. március 14.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök