Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2012. március 20. napján (kedden) 14 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
76/2012. (III. 9.) és az ülésen kiosztott anyag 79/2012. (III. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítása
70/2012. (III. 9.) és az ülésen kiosztott anyag 81/2012. (III. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
52/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
68/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Támogatási megállapodások kötése
- az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániával
51/2012. (III. 1.)

- a Szent Család Plébániával
59/2012. (III. 9.)

- az Aranycsapat Alapítvánnyal
60/2012. (III. 9.)

- a Magyar Vöröskereszttel
57/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Az Önkormányzat KMOP-4.6.1.-11 kódszámú pályázaton való részvétele
73/2012. (III. 13.) és az ülésen kiosztott anyag 82/2012. (III. 21.) továbbá a mellékletek
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (3. ütem)
62/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

17. Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. (hrsz: 29398) szám alatti ingatlan hasznosítására
77/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés
(az előterjesztés legkésőbb a bizottsági ülésig kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. A 2011. december 16-án létrejött, Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, valamint a Közösségi Rádiózásért Egyesület (KONTAKT RÁDIÓ) között létrejött támogatási megállapodás felmondása
72/2012. (III. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

Tájékoztató:
- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2012. február 2-án 17 órától megtartott üléséről, valamint a 2012. január 26-án elektronikus formában (e-mailen) megtartott üléséről és szavazásáról
65/2012. (III. 9.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. március 14.

Üdvözlettel:

 

Dohány Gábor
elnök