MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. március 22. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
58/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
69/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Felnőtt háziorvosi körzetre egészségügyi ellátási szerződés kötése
63/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosítása
76/2012. (III. 9.) és az ülésen kiosztott anyag 79/2012. (III. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítása
70/2012. (III. 9.) és az ülésen kiosztott anyag 81/2012. (III. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
67/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. A Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
75/2012. (III. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
52/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
68/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Támogatási megállapodások kötése
- az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániával
51/2012. (III. 1.)

- a Szent Család Plébániával
59/2012. (III. 9.)

- az Aranycsapat Alapítvánnyal
60/2012. (III. 9.)

- a Magyar Vöröskereszttel
57/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Pályázat kiírása a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői feladatainak ellátására
53/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2012. évi nyári zárva tartására
54/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Helyi Intézkedési Terv felülvizsgálata 2012
66/2012. (III. 9.) és az ülésen kiosztott anyag 83/2012. (III. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Az Önkormányzat KMOP-4.6.1.-11 kódszámú pályázaton való részvétele
73/2012. (III. 13.) és az ülésen kiosztott anyag 82/2012. (III. 21.) továbbá a mellékletek
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Javaslat várakozási övezet kibővítésére
56/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a XVIII-37053/3/2011 sz. közterület-használati megállapodás módosítására
55/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest VI. ker. Ó u. 23. szám előtti parkolósávban 2 db várakozóhely ideiglenes megszüntetésére
61/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról (3. ütem)
62/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

17. Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. (hrsz: 29398) szám alatti ingatlan hasznosítására
77/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. A Bp. VI. ker. Bajza u. 54. szám alatti társasházban lévő 28397/0/A/3 hrsz-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítása
71/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés
(az előterjesztés legkésőbb a bizottsági ülésig kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IV. 28.) rendeletének módosítása
74/2012. (III. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő és Tóth György képviselő

21. A 2011. december 16-án létrejött, Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, valamint a Közösségi Rádiózásért Egyesület (KONTAKT RÁDIÓ) között létrejött támogatási megállapodás felmondása
72/2012. (III. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

22. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
64/2012. (III. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

23. Budapest, Terézváros, Hunyadi téri park rekonstrukciója Közterület Alakítási Tervének jóváhagyása és a Beruházási Célokmány elfogadása
80/2012. (III. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

24. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2012. február 2-án 17 órától megtartott üléséről, valamint a 2012. január 26-án elektronikus formában (e-mailen) megtartott üléséről és szavazásáról
65/2012. (III. 9.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. március 14.

 

Hassay Zsófia
polgármester