Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. február 15. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
40/2012. (II. 8.) és az ülésen kiosztott Könyvvizsgálói jelentés
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
és az előterjesztés ülésen kiosztott melléklete: Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

zárt ülés:

3. A szociális alapú felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat elbírálása tárgyában hozott 179/2011. (VI. 30.) számú határozatban szereplő felújítási kötelezettség határidejének módosítása
24/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
30/2012. (II. 7.) és az ülésen kiosztott Könyvvizsgálói vélemény
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. között köttetett Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
31/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. ÁFA kötelezettség választása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
32/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Javaslat a Bp. VI. ker. Jókai u. 10. szám alatti épületben található négy helyiségbérlemény és a tetőtér vonatkozásában 2005-ben létrejött adásvételi szerződések megszüntetésére, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
29/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Az Önkormányzat tulajdonát képező Bp. VI. Szófia u. 7. (hrsz. 29437) szám alatti ingatlancsoport bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában hozott 217/2011. (VI. 30.) Kt. határozat módosítása
25/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
elővásárlási
jog
- 2c/1. Andrássy u. 54. A. I. 5. (15/2012.)
- 2c/2. Bajcsy-Zsilinszky u. 55. fsz. 8. (16/2012.)
- 2c/3. Hajós u. 25. (Zichy Jenő u. 21.) II. 7. (17/2012.)
- 2c/4. Nagymező u. 8. II. 8. (18/2012.)
- 2c/5. Nagymező u. 8. II. 9. (19/2012.)

egyéb - ZÁRT ÜLÉS
- 2e/1. A szociális alapú felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat elbírálása tárgyában hozott 156/2011. (VI. 9.) számú határozat II. pont 3. és 7. alpontjaiban szereplő felújítási kötelezettség határidejének módosítása (20/2012.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

4. Társasházi kérelmek - ZÁRT ÜLÉS
- 4a/1. A Bp. VI. ker. Szondi u. 37/b. szám alatti társasház kémény felújítására biztosított támogatási összegek visszavonása (21/2012.)

5. egyéb
- 5a/1. Megállapodás az ANDILEVEL Kft-vel (22/2012.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. február 9.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök