Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2012. február 14. napján (kedden) 15 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
40/2012. (II. 8.) és az ülésen kiosztott Könyvvizsgálói jelentés
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
és az előterjesztés ülésen kiosztott melléklete:
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
30/2012. (II. 7.) és az ülésen kiosztott Könyvvizsgálói vélemény
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. között köttetett Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
31/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. ÁFA kötelezettség választása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
32/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. FŐ KONZULT Kft.-vel kötendő szerződés
34/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft.-vel
38/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2011. évi működéséről és a 2012. évi támogatás összegének meghatározása
27/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Tájékoztató:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2011. december 8-i üléséről készült jegyzőkönyv és jegyzőkönyvi kivonat, a 2011. december 15-i írásbeli szavazásról készült jegyzőkönyvi kivonat, valamint a Felügyelő Bizottság 2011. december 9-i üléséről készült jegyzőkönyv
39/2012. (II. 6.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. február 9-ei üléséről készült kivonatos jegyzőkönyv
43/2012. (II. 10.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. február 9.

Üdvözlettel:

 

Dohány Gábor
elnök