MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 16. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Intézményvezető felmentése
33/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Felnőtt fogorvos praxisjogának elidegenítése
26/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. A szociális alapú felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat elbírálása tárgyában hozott 179/2011. (VI. 30.) számú határozatban szereplő felújítási kötelezettség határidejének módosítása
24/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Fellebbezés a Jogi Bizottság 192/2011. (XII. 14.) számú határozata ellen
37/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő, a Jogi Bizottság elnöke

5. FŐ KONZULT Kft.-vel kötendő szerződés
34/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
30/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros Kormányhivatala által tett törvényességi észrevétel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az egyes eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (II. 24.) rendeletére
35/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. között köttetett Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
31/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. ÁFA kötelezettség választása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
32/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft.-vel
38/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 333/2011. (XII. 15.) határozatának módosítása (Javaslat felügyelő bizottsági tag delegálására a School Túra Diákmunka Szervező és Vállalkozó Iskolaszövetkezet Felügyelő Bizottságába)
28/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. A Képviselő-testület 304/2011. (X. 27.) számú határozatában az „Őszi Rózsa Szociális Alapítvány” javára nyújtott 130.000,-Ft-os támogatás felhasználási határidejének módosítása
36/2012. (II. 8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2011. évi működéséről és a 2012. évi támogatás összegének meghatározása
27/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Javaslat a Bp. VI. ker. Jókai u. 10. szám alatti épületben található négy helyiségbérlemény és a tetőtér vonatkozásában 2005-ben létrejött adásvételi szerződések megszüntetésére, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
29/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Az Önkormányzat tulajdonát képező Bp. VI. Szófia u. 7. (hrsz. 29437) szám alatti ingatlancsoport bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában hozott 217/2011. (VI. 30.) Kt. határozat módosítása
25/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek élő közvetítése a www.onkormanyzatitv.hu oldalon keresztül
23/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Dohány Gábor képviselő

13. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
22/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

15. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2011. december 8-i üléséről készült jegyzőkönyv és jegyzőkönyvi kivonat, a 2011. december 15-i írásbeli szavazásról készült jegyzőkönyvi kivonat, valamint a Felügyelő Bizottság 2011. december 9-i üléséről készült jegyzőkönyv
39/2012. (II. 6.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. február 9.

 

Hassay Zsófia
polgármester