Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2012. február 16. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
40/2012. (II. 8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
30/2012. (II. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros Kormányhivatala által tett törvényességi észrevétel Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az egyes eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (II. 24.) rendeletére
35/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. FŐ KONZULT Kft.-vel kötendő szerződés
34/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft.-vel
38/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek élő közvetítése a www.onkormanyzatitv.hu oldalon keresztül
23/2012. (II. 6.)
Előterjesztő: Dohány Gábor képviselő

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog1. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 77. sz. alatti, Delicatesse elnevezésű élelmiszerüzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2. Budapest, VI. kerület, Nagymező u. 23. alatti, Broadway Bár és Kávézó elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog3. Budapest, VI. kerület, Nagymező u. 21. alatti, Mozsár Kávézó elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. február 9.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök