Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2012. január 18. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
14/2012. (I. 11.) és az ülésen kiosztott anyag 20/2012. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatási pályázat kiírásáról a 2011/3. ütem (2011. szeptember – október – november – december hónapok) vonatkozásában
1/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Javaslat a Bp. VI. ker. Jókai u. 10. szám alatti épületben található négy helyiségbérle-mény és a tetőtér vonatkozásában 2005-ben létrejött adásvételi szerződések megszüntetésére, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
16/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Javaslat a Bajnok u. 15. szám alatti társasházban lévő, 28496/0/A/4 hrsz-ú, 35m2 alapterületű üres lakás ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
12/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Javaslat a Bp. VI. ker. Szófia u. 18. szám alatti társasházban lévő 29506/0/A/48 hrsz-ú, 34 m2 alapterületű szükséglakás osztatlan közös tulajdonba adására
13/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Javaslat a Bp. VI. ker. Weiner L. u. 15. szám alatti társasházban lévő 28952/0/A/21 hrsz-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adására
11/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Budapest VI. kerület Andrássy út 33. IV. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
9/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Budapest VI. kerület Nagymező u. 14. III. 26. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
10/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1. Közbeszerzéssel,
előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
- ZÁRT ÜLÉS
- 2a/1. Eötvös u. 49. fsz. 1. (12/2012.)
- 2a/2. Izabella u. 85. I. 9/c. (6/2012.)
- 2a/3. Munkácsy M. u. 29. IV. 7. (7/2012.)
- 2a/4. Szondi u. 33. I. 9. (8/2012.)

elővásárlási jog
- 2c/1. Andrássy u. 54. fsz.1. (3/2012.)
- 2c/2. Eötvös u. 11. A. fsz. 3. (4/2012.)
- 2c/3. Király u. 24. III. 15/a. (5/2012.)
- 2c/4. Király u. 44. II. 24. (13/2012.)
- 2c/5. Nagymező u. 8. fsz. 6. és 6/a. (14/2012.)

egyéb - ZÁRT ÜLÉS
- 2d/1. Tájékoztató a Bp. VI. ker. Székely B. u. 12/a. szám alatti épület bérlőiről, valamint javaslat az V. 1. számú üres lakás bérbeadására (11/2012.)
- 2d/2. A szociális alapú felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat elbírálása tárgyában hozott 156/2011. (VI. 9.) számú határozat II. pont 8. és 13. alpontjaiban szereplő felújítási kötelezettség határidejének módosítása (2/2012.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
bérbeadás
- 3a/1 Ó u. 6. (Zichy J. u. 5.) (9/2012.)

egyéb
- 3e/1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására (10/2012.)

5. egyéb - ZÁRT ÜLÉS
- 5a/1. Tájékoztató a 2011. II. félévi lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtása (1/2012.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. január 12.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt
elnök