MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 19. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Vállalkozó házi gyermekorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
6/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
14/2012. (I. 11.) és az ülésen kiosztott anyag 20/2012. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása
5/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
4/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Terézvárosi Egyesített Bölcsődék szakmai programjának jóváhagyása
3/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Pályázat kiírása a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
15/2012. (I. 12.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Szerződés kötése a Budapest, VI. Munkácsy u. 10. alatti óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése, valamint a Hunyadi tér felújítása tárgyában
8/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. A FŐ KONZULT Kft.-vel kötött szerződés
(levették napirendről)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatási pályázat kiírásáról a 2011/3. ütem (2011. szeptember – október – november – december hónapok) vonatkozásában
1/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Állásfoglalás a 2012. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelet-tervezetről
az ülésen kiosztott anyag 21/2012. (I. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Javaslat a Bajnok u. 15. szám alatti társasházban lévő, 28496/0/A/4 hrsz-ú, 35m2 alapterületű üres lakás ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
12/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Javaslat a Bp. VI. ker. Szófia u. 18. szám alatti társasházban lévő 29506/0/A/48 hrsz-ú, 34 m2 alapterületű szükséglakás osztatlan közös tulajdonba adására
13/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Javaslat a Bp. VI. ker. Weiner L. u. 15. szám alatti társasházban lévő 28952/0/A/21 hrsz-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adására
11/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Budapest VI. kerület Andrássy út 33. IV. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
9/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Budapest VI. kerület Nagymező u. 14. III. 26. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
10/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
7/2012. (I. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztatók:
- Jegyzőkönyv a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. november 15-én 17 órától megtartott üléséről
2/2012. (I. 9.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának, illetve a Felügyelő Bizottságának üléseiről készült jegyzőkönyvek és azok kivonatai
az ülésen kiosztott anyag 18/2012. (I. 13.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2012. január 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve
az ülésen kiosztott anyag 19/2012. (I. 16.)

Levették napirendről:

(10.) Javaslat a Bp. VI. ker. Jókai u. 10. szám alatti épületben található négy helyiségbérlemény és a tetőtér vonatkozásában 2005-ben létrejött adásvételi szerződések megszüntetésére, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
16/2012. (I. 11.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2012. január 12.

 

Hassay Zsófia
polgármester