Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. december 14. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
393/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
374/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
359/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
381/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Budapest Főváros Főpolgármestere és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármestere közötti megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás átvételéről szóló megállapodás módosításáról
375/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Támogatási megállapodás megkötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT RÁDIÓ)
388/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása a Térfigyelő Rendszer használatba adása tárgyában
386/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

19. Javaslat a Bp. VI. ker. Rózsa u. 50. szám alatti 29528/0/A/2 hrsz-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására
382/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Bp. VI. ker. Munkácsy M. u. 25. szám alatti társasházban lévő, 28285/0/A/4 hrsz-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
383/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1. Közbeszerzéssel,
előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1a/1. Beruházási előirányzat felhasználása - TECSASZO, és Nevelési Tanácsadó (150/2011.)

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
2a/1. Bajnok u. 14. III. 16. (142/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

elővásárlási jog
2c/1. Nagymező u. 8. IV. 11. (143/2011.)
2c/2. Nagymező u. 14. II. 12/A. (144/2011.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
bérbeadás
3a/1. Szív u. 12. (145/2011.)
3a/2. Javaslat
üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (149/2011.)

elidegenítés
3b/1. Javaslat lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (146/2011.)

4. Társasházi kérelmek
4b/1. Székely B. u. 12/B. (151/2011.)

5. Egyebek
5a/1. Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására (147/2011.)
5a/2. Tájékoztatás
a 2011. április 7-től - 2011. május 13-ig terjedő időszakra kiírt lakáspályázat nyerteseinek bérbeadott lakások felújítási munkáinak készültségéről 148/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. december 8.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök